• Thanh toán bằng tiền mặt:
 • Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản:
  Chủ tài khoản : Nguyễn Hoài Hiệp
  Techcombank : 082.88888.43
  SCB (Ngân hàng sài gòn) : 2716.9999.999
  SHB : 266.777.9999
  MB BANK : 03001.5555.6789