DANA WATCH LÀ AI ?

Khởi đầu vào tháng 10/2016, Danawatch chỉ là 1 cửa hàng nhỏ tại địa chỉ 169 Phan Thanh, Đà Nẵng. Không tên tuổi, không ai biết đến.

Nhưng chúng tôi hiểu rằng, quy mô nhỏ lại càng cần sự chỉn chu: mình bán hàng phải là hàng thật, bán bằng cả sự tận tâm đối với mọi khách hàng.

Triết lý “ Uy Tín và Nhiệt Tình ” cứ thế theo Danawatch suốt từ buổi đầu lập nghiệp, như một tư tưởng thấm nhuần trong toàn bộ nhân viên.

Không chỉ bán hàng, không dừng lại ở mục tiêu lợi nhuận, ước mơ của Danawatch là ước mơ tạo dựng một sân chơi cho những ai yêu thích cỗ máy thời gian.

-39%
Giá gốc là: 4.934.430VNĐ.Giá hiện tại là: 3.010.002VNĐ.
-39%
Giá gốc là: 5.963.493VNĐ.Giá hiện tại là: 3.637.731VNĐ.
5.00 out of 5
1 đánh giá
-39%
Giá gốc là: 4.578.750VNĐ.Giá hiện tại là: 2.793.037VNĐ.
5.00 out of 5
1 đánh giá
-39%
Giá gốc là: 5.105.430VNĐ.Giá hiện tại là: 3.114.312VNĐ.
-39%
Giá gốc là: 4.620.930VNĐ.Giá hiện tại là: 2.818.767VNĐ.
-39%
Giá gốc là: 5.505.000VNĐ.Giá hiện tại là: 3.358.050VNĐ.
-39%
Giá gốc là: 4.934.430VNĐ.Giá hiện tại là: 3.010.002VNĐ.
-39%
Giá gốc là: 5.963.493VNĐ.Giá hiện tại là: 3.637.731VNĐ.
5.00 out of 5
2 đánh giá

THƯƠNG HIỆU

⭐ ƯU ĐÃI HOT THÁNG 07 ⭐                                                                      xem tất cả  

ƯU ĐÃI HOT THÁNG

-10%
Giá gốc là: 1.356.000VNĐ.Giá hiện tại là: 1.220.400VNĐ.
5.00 out of 5
1 đánh giá
-20%
Giá gốc là: 6.210.000VNĐ.Giá hiện tại là: 4.968.000VNĐ.
5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 3.870.000VNĐ.Giá hiện tại là: 3.483.000VNĐ.
5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 6.020.000VNĐ.Giá hiện tại là: 5.418.000VNĐ.
5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 9.016.000VNĐ.Giá hiện tại là: 8.114.400VNĐ.
-10%
Giá gốc là: 6.652.800VNĐ.Giá hiện tại là: 5.987.520VNĐ.
-10%
Giá gốc là: 1.860.000VNĐ.Giá hiện tại là: 1.674.000VNĐ.
5.00 out of 5
1 đánh giá
-20%
Giá gốc là: 4.970.000VNĐ.Giá hiện tại là: 3.976.000VNĐ.
5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 8.811.000VNĐ.Giá hiện tại là: 7.929.900VNĐ.
5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 5.909.091VNĐ.Giá hiện tại là: 5.318.182VNĐ.
5.00 out of 5
2 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 9.340.000VNĐ.Giá hiện tại là: 8.406.000VNĐ.
5.00 out of 5
4 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 6.450.000VNĐ.Giá hiện tại là: 5.805.000VNĐ.
5.00 out of 5
2 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 6.550.000VNĐ.Giá hiện tại là: 5.895.000VNĐ.
5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 6.750.000VNĐ.Giá hiện tại là: 6.075.000VNĐ.
5.00 out of 5
2 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 7.510.000VNĐ.Giá hiện tại là: 6.759.000VNĐ.
5.00 out of 5
4 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 1.356.000VNĐ.Giá hiện tại là: 1.220.400VNĐ.
5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 9.016.000VNĐ.Giá hiện tại là: 8.114.400VNĐ.
-10%
Giá gốc là: 8.168.000VNĐ.Giá hiện tại là: 7.351.200VNĐ.
-10%
Giá gốc là: 2.394.000VNĐ.Giá hiện tại là: 2.154.600VNĐ.
5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 2.850.000VNĐ.Giá hiện tại là: 2.565.000VNĐ.
-10%
Giá gốc là: 1.025.000VNĐ.Giá hiện tại là: 922.500VNĐ.
5.00 out of 5
2 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 570.000VNĐ.Giá hiện tại là: 513.000VNĐ.
5.00 out of 5
2 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 2.125.000VNĐ.Giá hiện tại là: 1.912.500VNĐ.
5.00 out of 5
2 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 1.060.000VNĐ.Giá hiện tại là: 954.000VNĐ.
5.00 out of 5
2 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 770.000VNĐ.Giá hiện tại là: 693.000VNĐ.
5.00 out of 5
2 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 1.105.000VNĐ.Giá hiện tại là: 994.500VNĐ.
5.00 out of 5
3 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 940.000VNĐ.Giá hiện tại là: 846.000VNĐ.
5.00 out of 5
2 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 275.000VNĐ.Giá hiện tại là: 247.500VNĐ.
5.00 out of 5
2 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 3.870.000VNĐ.Giá hiện tại là: 3.483.000VNĐ.
5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 11.590.000VNĐ.Giá hiện tại là: 10.431.000VNĐ.
5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 14.000.000VNĐ.Giá hiện tại là: 12.600.000VNĐ.
5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 19.200.000VNĐ.Giá hiện tại là: 17.280.000VNĐ.
5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 17.090.000VNĐ.Giá hiện tại là: 15.381.000VNĐ.
-10%
Giá gốc là: 6.020.000VNĐ.Giá hiện tại là: 5.418.000VNĐ.
5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 4.670.000VNĐ.Giá hiện tại là: 4.203.000VNĐ.
5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 10.150.000VNĐ.Giá hiện tại là: 9.135.000VNĐ.
5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 9.320.000VNĐ.Giá hiện tại là: 8.388.000VNĐ.
-10%
Giá gốc là: 4.591.000VNĐ.Giá hiện tại là: 4.131.900VNĐ.
5.00 out of 5
1 đánh giá
-39%
Giá gốc là: 6.569.000VNĐ.Giá hiện tại là: 4.007.090VNĐ.
5.00 out of 5
1 đánh giá
-50%
Giá gốc là: 8.083.000VNĐ.Giá hiện tại là: 4.041.500VNĐ.
5.00 out of 5
1 đánh giá
-50%
Giá gốc là: 4.350.000VNĐ.Giá hiện tại là: 2.175.000VNĐ.
5.00 out of 5
1 đánh giá
-50%
Giá gốc là: 4.665.000VNĐ.Giá hiện tại là: 2.332.500VNĐ.
5.00 out of 5
1 đánh giá
-50%
Giá gốc là: 5.296.000VNĐ.Giá hiện tại là: 2.648.000VNĐ.
5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 17.980.000VNĐ.Giá hiện tại là: 16.182.000VNĐ.
5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 24.890.000VNĐ.Giá hiện tại là: 22.401.000VNĐ.
5.00 out of 5
2 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 26.500.000VNĐ.Giá hiện tại là: 23.850.000VNĐ.
5.00 out of 5
2 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 27.500.000VNĐ.Giá hiện tại là: 24.750.000VNĐ.
5.00 out of 5
2 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 44.000.000VNĐ.Giá hiện tại là: 39.600.000VNĐ.
5.00 out of 5
2 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 9.972.000VNĐ.Giá hiện tại là: 8.974.800VNĐ.
5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 4.200.000VNĐ.Giá hiện tại là: 3.780.000VNĐ.
5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 4.200.000VNĐ.Giá hiện tại là: 3.780.000VNĐ.
5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 4.200.000VNĐ.Giá hiện tại là: 3.780.000VNĐ.
5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 4.200.000VNĐ.Giá hiện tại là: 3.780.000VNĐ.
5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 1.283.000VNĐ.Giá hiện tại là: 1.154.700VNĐ.
5.00 out of 5
2 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 3.814.000VNĐ.Giá hiện tại là: 3.432.600VNĐ.
5.00 out of 5
3 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 2.392.000VNĐ.Giá hiện tại là: 2.152.800VNĐ.
5.00 out of 5
5 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 651.000VNĐ.Giá hiện tại là: 585.900VNĐ.
5.00 out of 5
4 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 1.457.000VNĐ.Giá hiện tại là: 1.311.300VNĐ.
5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 499.000VNĐ.Giá hiện tại là: 449.100VNĐ.
5.00 out of 5
3 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 1.182.000VNĐ.Giá hiện tại là: 1.063.800VNĐ.
5.00 out of 5
3 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 466.000VNĐ.Giá hiện tại là: 419.400VNĐ.
5.00 out of 5
3 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 14.000.000VNĐ.Giá hiện tại là: 12.600.000VNĐ.
-10%
Giá gốc là: 13.080.000VNĐ.Giá hiện tại là: 11.772.000VNĐ.
-10%
Giá gốc là: 17.500.000VNĐ.Giá hiện tại là: 15.750.000VNĐ.
5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 23.350.000VNĐ.Giá hiện tại là: 21.015.000VNĐ.
5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 21.000.000VNĐ.Giá hiện tại là: 18.900.000VNĐ.
-20%
Giá gốc là: 1.890.000VNĐ.Giá hiện tại là: 1.512.000VNĐ.
5.00 out of 5
1 đánh giá
-20%
Giá gốc là: 1.750.000VNĐ.Giá hiện tại là: 1.400.000VNĐ.
5.00 out of 5
1 đánh giá
-20%
Giá gốc là: 2.050.000VNĐ.Giá hiện tại là: 1.640.000VNĐ.
5.00 out of 5
1 đánh giá
-20%
Giá gốc là: 2.350.000VNĐ.Giá hiện tại là: 1.880.000VNĐ.
5.00 out of 5
1 đánh giá
-20%
Giá gốc là: 2.990.000VNĐ.Giá hiện tại là: 2.392.000VNĐ.
5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 16.390.000VNĐ.Giá hiện tại là: 14.751.000VNĐ.
5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 13.260.000VNĐ.Giá hiện tại là: 11.934.000VNĐ.
5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 21.890.000VNĐ.Giá hiện tại là: 19.701.000VNĐ.
5.00 out of 5
2 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 21.890.000VNĐ.Giá hiện tại là: 19.701.000VNĐ.
5.00 out of 5
4 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 13.630.000VNĐ.Giá hiện tại là: 12.267.000VNĐ.
5.00 out of 5
3 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 1.990.000VNĐ.Giá hiện tại là: 1.791.000VNĐ.
5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 1.500.000VNĐ.Giá hiện tại là: 1.350.000VNĐ.
5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 1.630.000VNĐ.Giá hiện tại là: 1.467.000VNĐ.
5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 2.250.000VNĐ.Giá hiện tại là: 2.025.000VNĐ.
5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 2.110.000VNĐ.Giá hiện tại là: 1.899.000VNĐ.
5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 4.450.000VNĐ.Giá hiện tại là: 4.005.000VNĐ.
-10%
Giá gốc là: 4.200.000VNĐ.Giá hiện tại là: 3.780.000VNĐ.
5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 5.280.000VNĐ.Giá hiện tại là: 4.752.000VNĐ.
5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 3.440.000VNĐ.Giá hiện tại là: 3.096.000VNĐ.
5.00 out of 5
2 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 8.030.000VNĐ.Giá hiện tại là: 7.227.000VNĐ.
5.00 out of 5
3 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 6.085.000VNĐ.Giá hiện tại là: 5.476.500VNĐ.
5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 10.085.000VNĐ.Giá hiện tại là: 9.076.500VNĐ.
5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 14.220.000VNĐ.Giá hiện tại là: 12.798.000VNĐ.
-10%
Giá gốc là: 3.650.000VNĐ.Giá hiện tại là: 3.285.000VNĐ.
5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 8.685.000VNĐ.Giá hiện tại là: 7.816.500VNĐ.
5.00 out of 5
1 đánh giá
-39%
Giá gốc là: 7.136.625VNĐ.Giá hiện tại là: 4.353.341VNĐ.
5.00 out of 5
2 đánh giá
-39%
Giá gốc là: 5.963.493VNĐ.Giá hiện tại là: 3.637.731VNĐ.
5.00 out of 5
1 đánh giá
-39%
Giá gốc là: 5.963.493VNĐ.Giá hiện tại là: 3.637.731VNĐ.
-39%
Giá gốc là: 5.963.493VNĐ.Giá hiện tại là: 3.637.731VNĐ.
5.00 out of 5
2 đánh giá
-39%
Giá gốc là: 5.963.493VNĐ.Giá hiện tại là: 3.637.731VNĐ.
5.00 out of 5
2 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 986.000VNĐ.Giá hiện tại là: 887.400VNĐ.
5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 986.000VNĐ.Giá hiện tại là: 887.400VNĐ.
5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 869.000VNĐ.Giá hiện tại là: 782.100VNĐ.
5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 669.000VNĐ.Giá hiện tại là: 602.100VNĐ.
5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 869.000VNĐ.Giá hiện tại là: 782.100VNĐ.
5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 9.950.000VNĐ.Giá hiện tại là: 8.955.000VNĐ.
5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 9.950.000VNĐ.Giá hiện tại là: 8.955.000VNĐ.
5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 9.950.000VNĐ.Giá hiện tại là: 8.955.000VNĐ.
5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 9.650.000VNĐ.Giá hiện tại là: 8.685.000VNĐ.
5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 8.650.000VNĐ.Giá hiện tại là: 7.785.000VNĐ.
-20%
Giá gốc là: 3.550.000VNĐ.Giá hiện tại là: 2.840.000VNĐ.
5.00 out of 5
1 đánh giá
-20%
Giá gốc là: 3.550.000VNĐ.Giá hiện tại là: 2.840.000VNĐ.
5.00 out of 5
1 đánh giá
-20%
Giá gốc là: 2.150.000VNĐ.Giá hiện tại là: 1.720.000VNĐ.
5.00 out of 5
1 đánh giá
-20%
Giá gốc là: 2.150.000VNĐ.Giá hiện tại là: 1.720.000VNĐ.
5.00 out of 5
1 đánh giá
-20%
Giá gốc là: 3.350.000VNĐ.Giá hiện tại là: 2.680.000VNĐ.
5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
Giá gốc là: 19.000VNĐ.Giá hiện tại là: 17.100VNĐ.
5.00 out of 5
1 đánh giá
-25%
Giá gốc là: 19.000VNĐ.Giá hiện tại là: 14.250VNĐ.
5.00 out of 5
1 đánh giá
-25%
Giá gốc là: 19.000VNĐ.Giá hiện tại là: 14.250VNĐ.
5.00 out of 5
1 đánh giá
-25%
Giá gốc là: 350.000VNĐ.Giá hiện tại là: 262.500VNĐ.
5.00 out of 5
1 đánh giá
-25%
Giá gốc là: 250.000VNĐ.Giá hiện tại là: 187.500VNĐ.
5.00 out of 5
1 đánh giá

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỒNG HỒ CHÍNH HÃNG

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Uy tín và nhiệt tình

Shop làm ăn đàng hoàng, tư vấn chân thật. Mình cũng dân chơi đồng hồ nên hiểu. Đồng hồ chất lượng, Giá cả và bảo hành khá tốt. Nói chung anh em mua đồng hồ có thể yên tâm ghé đây. Anh chủ nhiệt tình…..

Nguyễn Quang Tín / Đà Nẵng

Hàng chính hãng, chất lượng tuyệt vời
Shop mới mở hồi 2013 . Lúc đó đã có tiếng là vợ chồng anh chủ bán hàng dể thương. Mà chắc do vậy nên shop phát triển nhanh. Sau 2 năm đã lên shop bự thiệt bự ở 322 Trưng Nữ Vương. Mà ưng cái là chỗ này chuyên nghiệp, mua cái Orient dùng 2 năm rồi chưa bị gì. Bền thiệt. Mà được thay pin miễn phí về sau thì không biết bao giờ mới mua cái mới được. Chắc hẹn shop mua cái khác. Lần ni quay lại thay pin, thấy shop mở lớn nên tặng anh chủ đánh giá 5 sao Cộng này nhé! 

Thanh Phạm / Đà Nẵng

Cảm nhận được sự nhiệt tình và uy tín
Biết shop qua bạn bè giới thiệu,rất uy tín. sản phẩm đẹp, có chọn lọc. Hi vọng sẽ mở rộng mạnh hơn để nhiều người biết tới. Đã mua một con orient và tương lai sẽ làm thêm nhiều em tại đây, bởi yên tâm là mình được mua hàng chính hãng

Hiệp Nguyễn / Đà Nẵng

Hàng chính hãng giá tốt và cách phục vụ ai cũng muốn quay lại
Được bạn giới thiệu nên qua làm luôn một cặp về, ban đầu chưa tin lắm, nhưng khi đến shop để mua thì cảm nhận được sự nhiệt tình của chủ shop, anh chồng cười tít mắt. cảm ơn shop đã tư vấn nhiệt tình. bán hàng dể thương.

Chị Dương / Công ty TNHH Song Tiến Phát

Yên tâm về chất lượng và hậu mãi
Đã từng suy nghĩ rất nhiều về giá cả khi trên mạng đầy những nơi rẻ hơn, nhưng 1 lần mua hàng rẻ hơn trên mạng rồi mới biết mua trúng hàng fake, lúc đó mới biết khi mua đồng hồ chính hãng nên tìm sự uy tín quan trọng như thế nào, cảm ơn Danawatch đã mang lại những sản phẩm tốt cho người dùng. sẽ tiếp tục ủng hộ shop lâu dài

anh Dũng / Đà Nẵng

Mua hàng chính hãng, nhận được sự an tâm
Sản phẩm chất lượng, shop bán đồng hồ uy tín có Trách Nhiệm Nhất Đà Nẵng.. chúc shop may mắn và khẳng định của sự UY TÍN Vs TRÁCH NHIỆM. Nếu ai đang muốn sở hữu 1 chiếc đồng hồ ở đà nẵng thì địa điểm này là sự lựa chọn HOÀN HẢO. Tôi rất hài lòng vs chất lượng dịch vụ ở đây.

Chị Trâm / Quảng Nam

BÁO CHÍ NÓI VỀ DANAWATCH

BLOG - TIN TỨC