DANA WATCH LÀ AI ?

Khởi đầu vào tháng 10/2016, Danawatch chỉ là 1 cửa hàng nhỏ tại địa chỉ 169 Phan Thanh, Đà Nẵng. Không tên tuổi, không ai biết đến.

Nhưng chúng tôi hiểu rằng, quy mô nhỏ lại càng cần sự chỉn chu: mình bán hàng phải là hàng thật, bán bằng cả sự tận tâm đối với mọi khách hàng.

Triết lý “ Uy Tín và Nhiệt Tình ” cứ thế theo Danawatch suốt từ buổi đầu lập nghiệp, như một tư tưởng thấm nhuần trong toàn bộ nhân viên.

Không chỉ bán hàng, không dừng lại ở mục tiêu lợi nhuận, ước mơ của Danawatch là ước mơ tạo dựng một sân chơi cho những ai yêu thích cỗ máy thời gian.

-50%
Hết hàng
2.647.575VNĐ

Đã bán: 9Lượt xem: 977

5.00 out of 5
11 đánh giá
-50%
Hết hàng
2.973.898VNĐ

Đã bán: 7Lượt xem: 2038

5.00 out of 5
2 đánh giá
-50%
Hết hàng
2.973.898VNĐ

Đã bán: 6Lượt xem: 2071

5.00 out of 5
2 đánh giá
-50%
Hết hàng
3.493.500VNĐ

Đã bán: 6Lượt xem: 1149

4.75 out of 5
4 đánh giá
-50%
2.805.105VNĐ

Đã bán: 16Lượt xem: 1993

5.00 out of 5
5 đánh giá
-50%
2.648.000VNĐ

Đã bán: 7Lượt xem: 1154

5.00 out of 5
4 đánh giá
-50%
Hết hàng
2.973.898VNĐ

Đã bán: 12Lượt xem: 2000

5.00 out of 5
2 đánh giá
-50%
2.647.500VNĐ

Đã bán: 12Lượt xem: 1474

5.00 out of 5
3 đánh giá

THƯƠNG HIỆU

⭐ ƯU ĐÃI HOT THÁNG 03 ⭐                                                                      xem tất cả  

ƯU ĐÃI HOT THÁNG

-10%
1.521.000VNĐ

Đã bán: 7Lượt xem: 1478

-10%
1.755.000VNĐ

Đã bán: 7Lượt xem: 1479

-10%
1.485.000VNĐ

Đã bán: 5Lượt xem: 1394

5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
1.638.000VNĐ

Đã bán: 7Lượt xem: 1479

-10%
2.025.000VNĐ

Đã bán: 16Lượt xem: 1334

5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
1.189.800VNĐ

Đã bán: 24Lượt xem: 5151

5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
1.746.000VNĐ

Đã bán: 5Lượt xem: 1874

-10%
1.674.000VNĐ

Đã bán: 12Lượt xem: 1569

5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
429.300VNĐ

Đã bán: 6Lượt xem: 1426

5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
4.868.182VNĐ

Đã bán: 12Lượt xem: 1820

5.00 out of 5
2 đánh giá
-10%
7.191.000VNĐ

Đã bán: 19Lượt xem: 1746

5.00 out of 5
7 đánh giá
-10%
7.245.000VNĐ

Đã bán: 18Lượt xem: 1281

5.00 out of 5
7 đánh giá
-10%
8.586.000VNĐ

Đã bán: 12Lượt xem: 830

5.00 out of 5
4 đánh giá
-10%
8.586.000VNĐ

Đã bán: 16Lượt xem: 1695

5.00 out of 5
4 đánh giá
-10%
8.586.000VNĐ

Đã bán: 11Lượt xem: 1639

5.00 out of 5
3 đánh giá
-10%
3.101.400VNĐ

Đã bán: 17Lượt xem: 798

5.00 out of 5
2 đánh giá
-10%
5.678.100VNĐ

Đã bán: 24Lượt xem: 4697

5.00 out of 5
2 đánh giá
-10%
3.428.100VNĐ

Đã bán: 57Lượt xem: 5719

5.00 out of 5
2 đánh giá
-10%
653.400VNĐ

Đã bán: 7Lượt xem: 762

5.00 out of 5
4 đánh giá
-10%
838.800VNĐ

Đã bán: 12Lượt xem: 922

5.00 out of 5
2 đánh giá
-10%
693.000VNĐ

Đã bán: 5Lượt xem: 2132

5.00 out of 5
2 đánh giá
-10%
1.912.500VNĐ

Đã bán: 11Lượt xem: 1408

5.00 out of 5
2 đánh giá
-10%
1.170.000VNĐ

Đã bán: 16Lượt xem: 2146

5.00 out of 5
3 đánh giá
-10%
603.000VNĐ

Đã bán: 12Lượt xem: 1145

5.00 out of 5
4 đánh giá
-10%
513.000VNĐ

Đã bán: 19Lượt xem: 1031

5.00 out of 5
2 đánh giá
-10%
846.000VNĐ

Đã bán: 7Lượt xem: 1736

5.00 out of 5
3 đánh giá
-10%
693.000VNĐ

Đã bán: 13Lượt xem: 1340

5.00 out of 5
2 đánh giá
-10%
1.530.000VNĐ

Đã bán: 17Lượt xem: 2130

5.00 out of 5
2 đánh giá
-10%
3.600.000VNĐ

Đã bán: 19Lượt xem: 897

5.00 out of 5
6 đánh giá
-10%
4.275.000VNĐ

Đã bán: 8Lượt xem: 1053

5.00 out of 5
3 đánh giá
-10%
2.980.800VNĐ

Đã bán: 5Lượt xem: 1928

5.00 out of 5
6 đánh giá
-10%
6.210.000VNĐ

Đã bán: 20Lượt xem: 2011

5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
5.976.000VNĐ

Đã bán: 5Lượt xem: 1449

5.00 out of 5
4 đánh giá
-10%
5.318.182VNĐ

Đã bán: 19Lượt xem: 1460

5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
5.318.182VNĐ

Đã bán: 6Lượt xem: 542

5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
5.318.182VNĐ

Đã bán: 6Lượt xem: 541

5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
6.831.818VNĐ

Đã bán: 7Lượt xem: 1711

5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
6.831.818VNĐ

Đã bán: 7Lượt xem: 1715

5.00 out of 5
1 đánh giá
-50%
-50%
2.648.000VNĐ

Đã bán: 7Lượt xem: 1154

5.00 out of 5
4 đánh giá
-50%
4.013.500VNĐ

Đã bán: 19Lượt xem: 1144

5.00 out of 5
1 đánh giá
-50%
Hết hàng
4.041.500VNĐ

Đã bán: 14Lượt xem: 1144

5.00 out of 5
1 đánh giá
-50%
Hết hàng
2.528.000VNĐ

Đã bán: 10Lượt xem: 1192

5.00 out of 5
3 đánh giá
-10%
20.700.000VNĐ

Đã bán: 10Lượt xem: 1819

5.00 out of 5
2 đánh giá
-10%
23.850.000VNĐ

Đã bán: 11Lượt xem: 939

5.00 out of 5
2 đánh giá
-10%
24.750.000VNĐ

Đã bán: 14Lượt xem: 1499

5.00 out of 5
2 đánh giá
-10%
39.600.000VNĐ

Đã bán: 20Lượt xem: 1633

5.00 out of 5
2 đánh giá
-10%
19.440.000VNĐ

Đã bán: 8Lượt xem: 1112

-10%
4.009.500VNĐ

Đã bán: 11Lượt xem: 1108

5.00 out of 5
11 đánh giá
-10%
8.301.420VNĐ

Đã bán: 7Lượt xem: 1931

5.00 out of 5
5 đánh giá
-10%
7.801.200VNĐ

Đã bán: 19Lượt xem: 1512

5.00 out of 5
11 đánh giá
-10%
2.962.800VNĐ

Đã bán: 16Lượt xem: 1800

4.86 out of 5
7 đánh giá
-10%
2.962.800VNĐ

Đã bán: 9Lượt xem: 1385

5.00 out of 5
8 đánh giá
-10%
7.182.000VNĐ

Đã bán: 27Lượt xem: 3331

5.00 out of 5
7 đánh giá
-10%
5.515.200VNĐ

Đã bán: 30Lượt xem: 5882

5.00 out of 5
4 đánh giá
-10%
6.930.000VNĐ

Đã bán: 36Lượt xem: 4120

5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
5.950.800VNĐ

Đã bán: 45Lượt xem: 3729

5.00 out of 5
2 đánh giá
-10%
5.607.900VNĐ

Đã bán: 45Lượt xem: 5677

5.00 out of 5
13 đánh giá
-10%
5.515.200VNĐ

Đã bán: 63Lượt xem: 5147

5.00 out of 5
2 đánh giá
-10%
5.515.200VNĐ

Đã bán: 51Lượt xem: 2276

5.00 out of 5
3 đánh giá
-10%
25.830.000VNĐ

Đã bán: 7Lượt xem: 1612

5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
21.105.000VNĐ

Đã bán: 7Lượt xem: 1614

5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
21.105.000VNĐ

Đã bán: 7Lượt xem: 1139

5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
29.925.000VNĐ

Đã bán: 7Lượt xem: 1111

-10%
26.613.000VNĐ

Đã bán: 7Lượt xem: 1095

5.00 out of 5
3 đánh giá
-10%
1.521.000VNĐ

Đã bán: 7Lượt xem: 1478

-10%
1.755.000VNĐ

Đã bán: 7Lượt xem: 1479

-10%
1.638.000VNĐ

Đã bán: 7Lượt xem: 1479

-10%
1.548.000VNĐ

Đã bán: 8Lượt xem: 2138

-10%
1.575.000VNĐ

Đã bán: 7Lượt xem: 1476

5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
19.701.000VNĐ

Đã bán: 5Lượt xem: 2066

5.00 out of 5
2 đánh giá
-10%
19.701.000VNĐ

Đã bán: 16Lượt xem: 2097

5.00 out of 5
4 đánh giá
-10%
12.267.000VNĐ

Đã bán: 16Lượt xem: 814

5.00 out of 5
3 đánh giá
-10%
17.226.000VNĐ

Đã bán: 18Lượt xem: 862

5.00 out of 5
2 đánh giá
-10%
17.226.000VNĐ

Đã bán: 14Lượt xem: 1406

5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
1.350.000VNĐ

Đã bán: 18Lượt xem: 1612

5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
1.467.000VNĐ

Đã bán: 11Lượt xem: 1261

5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
2.025.000VNĐ

Đã bán: 5Lượt xem: 1148

5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
1.899.000VNĐ

Đã bán: 12Lượt xem: 638

5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
1.890.000VNĐ

Đã bán: 17Lượt xem: 1450

5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
3.096.000VNĐ

Đã bán: 10Lượt xem: 952

5.00 out of 5
2 đánh giá
-10%
7.227.000VNĐ

Đã bán: 20Lượt xem: 1670

5.00 out of 5
3 đánh giá
-10%
4.437.000VNĐ

Đã bán: 5Lượt xem: 1411

5.00 out of 5
3 đánh giá
-10%
7.326.000VNĐ

Đã bán: 17Lượt xem: 2124

5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
7.074.000VNĐ

Đã bán: 7Lượt xem: 1405

5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
4.396.500VNĐ

Đã bán: 20Lượt xem: 1993

5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
10.728.000VNĐ

Đã bán: 13Lượt xem: 1713

5.00 out of 5
2 đánh giá
-10%
4.666.500VNĐ

Đã bán: 16Lượt xem: 1175

5.00 out of 5
3 đánh giá
-10%
6.196.500VNĐ

Đã bán: 16Lượt xem: 1946

5.00 out of 5
4 đánh giá
-10%
5.296.500VNĐ

Đã bán: 8Lượt xem: 1280

5.00 out of 5
5 đánh giá
-10%
4.868.100VNĐ

Đã bán: 6Lượt xem: 2134

5.00 out of 5
5 đánh giá
-10%
6.422.962VNĐ

Đã bán: 15Lượt xem: 2248

5.00 out of 5
3 đánh giá
-10%
6.422.962VNĐ

Đã bán: 10Lượt xem: 1497

5.00 out of 5
2 đánh giá
-10%
6.422.962VNĐ

Đã bán: 12Lượt xem: 831

5.00 out of 5
3 đánh giá
-10%
6.422.962VNĐ

Đã bán: 7Lượt xem: 1848

5.00 out of 5
2 đánh giá
-10%
890.100VNĐ

Đã bán: 19Lượt xem: 770

5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
2.672.100VNĐ

Đã bán: 20Lượt xem: 2024

5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
2.241.000VNĐ

Đã bán: 6Lượt xem: 834

5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
1.403.100VNĐ

Đã bán: 16Lượt xem: 1427

5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
2.428.200VNĐ

Đã bán: 18Lượt xem: 1915

5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
8.955.000VNĐ

Đã bán: 5Lượt xem: 1416

5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
8.955.000VNĐ

Đã bán: 10Lượt xem: 1171

5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
8.955.000VNĐ

Đã bán: 10Lượt xem: 1686

5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
8.685.000VNĐ

Đã bán: 7Lượt xem: 1393

5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
7.785.000VNĐ

Đã bán: 9Lượt xem: 1352

-10%
1.485.000VNĐ

Đã bán: 5Lượt xem: 1394

5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
2.025.000VNĐ

Đã bán: 16Lượt xem: 1334

5.00 out of 5
1 đánh giá
-10%
2.295.000VNĐ

Đã bán: 23Lượt xem: 1444

5.00 out of 5
6 đánh giá
-10%
2.295.000VNĐ

Đã bán: 23Lượt xem: 1441

5.00 out of 5
6 đánh giá
-10%
2.295.000VNĐ

Đã bán: 23Lượt xem: 1434

5.00 out of 5
6 đánh giá
-25%
14.250VNĐ

Đã bán: 6Lượt xem: 935

5.00 out of 5
1 đánh giá
-25%
14.250VNĐ

Đã bán: 6Lượt xem: 736

5.00 out of 5
1 đánh giá
-25%
14.250VNĐ

Đã bán: 10Lượt xem: 850

5.00 out of 5
1 đánh giá
-25%
262.500VNĐ

Đã bán: 5Lượt xem: 1994

5.00 out of 5
1 đánh giá
-25%
187.500VNĐ

Đã bán: 15Lượt xem: 788

5.00 out of 5
1 đánh giá

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỒNG HỒ CHÍNH HÃNG

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Uy tín và nhiệt tình

Shop làm ăn đàng hoàng, tư vấn chân thật. Mình cũng dân chơi đồng hồ nên hiểu. Đồng hồ chất lượng, Giá cả và bảo hành khá tốt. Nói chung anh em mua đồng hồ có thể yên tâm ghé đây. Anh chủ nhiệt tình…..

Nguyễn Quang Tín / Đà Nẵng

Hàng chính hãng, chất lượng tuyệt vời
Shop mới mở hồi 2013 . Lúc đó đã có tiếng là vợ chồng anh chủ bán hàng dể thương. Mà chắc do vậy nên shop phát triển nhanh. Sau 2 năm đã lên shop bự thiệt bự ở 322 Trưng Nữ Vương. Mà ưng cái là chỗ này chuyên nghiệp, mua cái Orient dùng 2 năm rồi chưa bị gì. Bền thiệt. Mà được thay pin miễn phí về sau thì không biết bao giờ mới mua cái mới được. Chắc hẹn shop mua cái khác. Lần ni quay lại thay pin, thấy shop mở lớn nên tặng anh chủ đánh giá 5 sao Cộng này nhé! 

Thanh Phạm / Đà Nẵng

Cảm nhận được sự nhiệt tình và uy tín
Biết shop qua bạn bè giới thiệu,rất uy tín. sản phẩm đẹp, có chọn lọc. Hi vọng sẽ mở rộng mạnh hơn để nhiều người biết tới. Đã mua một con orient và tương lai sẽ làm thêm nhiều em tại đây, bởi yên tâm là mình được mua hàng chính hãng

Hiệp Nguyễn / Đà Nẵng

Hàng chính hãng giá tốt và cách phục vụ ai cũng muốn quay lại
Được bạn giới thiệu nên qua làm luôn một cặp về, ban đầu chưa tin lắm, nhưng khi đến shop để mua thì cảm nhận được sự nhiệt tình của chủ shop, anh chồng cười tít mắt. cảm ơn shop đã tư vấn nhiệt tình. bán hàng dể thương.

Chị Dương / Công ty TNHH Song Tiến Phát

Yên tâm về chất lượng và hậu mãi
Đã từng suy nghĩ rất nhiều về giá cả khi trên mạng đầy những nơi rẻ hơn, nhưng 1 lần mua hàng rẻ hơn trên mạng rồi mới biết mua trúng hàng fake, lúc đó mới biết khi mua đồng hồ chính hãng nên tìm sự uy tín quan trọng như thế nào, cảm ơn Danawatch đã mang lại những sản phẩm tốt cho người dùng. sẽ tiếp tục ủng hộ shop lâu dài

anh Dũng / Đà Nẵng

Mua hàng chính hãng, nhận được sự an tâm
Sản phẩm chất lượng, shop bán đồng hồ uy tín có Trách Nhiệm Nhất Đà Nẵng.. chúc shop may mắn và khẳng định của sự UY TÍN Vs TRÁCH NHIỆM. Nếu ai đang muốn sở hữu 1 chiếc đồng hồ ở đà nẵng thì địa điểm này là sự lựa chọn HOÀN HẢO. Tôi rất hài lòng vs chất lượng dịch vụ ở đây.

Chị Trâm / Quảng Nam

BÁO CHÍ NÓI VỀ DANAWATCH

BLOG - TIN TỨC